De prijzen van nieuwe geneesmiddelen en behandelingen swingen de pan uit. De terugbetaling ervan zet het budget van de ziekteverzekering zwaar onder druk. Tegelijkertijd worden er voor belangrijke medische noden geen of onvoldoende geneesmiddelen (zoals nieuwe antibiotica) ontwikkeld. Kom op tegen Kanker, Test Aankoop en Dokters van de Wereldkaarten de problematiek vandaag aan op een symposium in het federaal parlement.

Ze formuleren er tien aanbevelingen rond de toegankelijkheid en betaalbaarheid van medische behandelingen voor de volgende regering. Alle politieke partijen vinden dat aanpassingen noodzakelijk zijn. Negen van de tien aanbevelingen krijgen de steun van de meerderheid van de politieke partijen. Hun reacties worden publiek gemaakt.

Op deze pagina vind je alle info over het symposium.

Prijzen in stijgende lijn

De prijs die de grote farmaceutische bedrijven vragen voor nieuwe geneesmiddelen gaat sinds enkele jaren in stijgende lijn. Het vormt een bedreiging voor het systeem van solidaire ziekteverzekering in Europa. Zo schatte het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) in juni jl. dat het budget van de ziekteverzekering in 2019 met een ½ miljard euro zal worden overschreden. Test Aankoop, Dokters van de Wereld en Kom op tegen Kanker vragen dat de overheid zich sterker opstelt in de onderhandelingen met farmabedrijven over prijzen en terugbetalingen. Ook moeten er alternatieve modellen worden opgezet voor de ontwikkeling van geneesmiddelen waar de bevolking nood aan heeft, en dat tegen een redelijke prijs.

Leave a Reply